Narodziny Źrebaka

W lipcu przyszedł na świat źrebak – Brazila.